Kundeservice

Vi hos Bærum Energi jobber kontinuerlig med å forbedre servicen til deg som kunde. Når du kontakter oss, vil du bli møtt av hyggelige, kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som ønsker å lette din hverdag. 

Privatkunder | avtaler før august 2022

For informasjon om avtaler før august 2022, les mer nedenfor

Kontakt

Telefon: 674 83 490
Email: post@baerumenergi.no

Åpningstider

Mandag til fredag.
09:00 – 11:00 og 12:00 – 15:00

Kundeservice

Vi hos Bærum Energi jobber kontinuerlig med å forbedre servicen til våre kunder. Når du kontakter oss, vil du bli møtt av hyggelige, kunnskapsrike og engasjerte medarbeidere som ønsker å lette din hverdag.

Faktura

Ofte stilte spørsmål om Faktura

E-fakturaavtale eller Avtalegiro oppretter du i nettbanken din. Du kan også ringe oss så sender vi deg en link for opprettelse av avtalegiro.

For å få en oversikt over dine fakturaer kan du ta direkte kontakt med oss på post@baerumenergi.no, eller ringe oss på 674 83 490.

Våre fakturaer kommer fra vår systemlevrandør.  Ved spørsmå ring oss på 67483490.

  • Du vil bli fakturert for et estimert forbruk før perioden har startet, og deretter motta en avregning når perioden er ferdig og reelle avlesninger fra strømmåleren din er registrert.

Akonto betyr forskudd og er en delinnbetaling for en periode frem i tid. Akonto baserer seg på et estimert forbruk for kommende periode, som vi mottar fra din netteier.

Efakura er en tjeneste som gjør det mulig å motta fakturaer elektronisk i deres nettbank. Du slipper å legge inn regningen selv hver måned, og kan godkjenne den direkte i nettbanken. Betalingen vil ikke skje før du aktivt bekrefter det.

Dersom du av ulike årsaker ønsker å utsette forfallsdatoen din kan du ta kontakt med vårt kundesenter på telefon eller e-post. Vi kan utsette forfallsdato på din faktura med 30 dager, dette forutsetter at du ikke har andre utestående fakturaer hos oss.

Dersom du har flere avtaler på ulike målere så kan vi tilby samlefaktura. Du vil da motta en faktura med grunnlag til de forskjellige målerne. For å opprette dette kan du ringe oss på 674 83 490 eller sende oss en epost på post@bærumenergi.no.

Fakturagebyr 9 kroner, Purregebyr 35 kroner, innkassosalær 105, rentesats etter forfall 12,5%. Det er egne satser for bedriftskunder.

 

For fakturaspørsmål, vennligst kontakt Payex på 22 03 61 52. Åpningstider 08:00-17:00.

Strøm

Ofte stilte spørsmål om strøm

El-sertifikat er en støtteordning for kraft produsert fra fornybare kilder. Dette er lovpålagt, og det er NVE som forvalter elsertifikatordningen. På dine fakturaer fra oss vil du alltid se at el-sertifikatet er inkludert i din strømpris. For mer informasjon om el-sertifikater, se https://www.nve.no/energiforsyning/elsertifikater/

Elhub samler det norske kraftmarkedet, det er en sentral database som understøtter og effektiviserer kraftmarkedsprosesser som strømsalg, inn- og utflytting og opphør samt distribusjon og aggregering av måleverdier for all forbruk og produksjon i Norge. For mer informasjon, se www.elhub.no

Nordpool er en markedsplass for fysisk handel av elektrisk kraft. Nordpool er felles strømbørs for hele norden.

Leveringsplikt betyr i praksis at du fortsatt vil motta strøm selv om du ikke har en aktiv kontrakt med en strømleverandør. Leveringsplikten er ment som en midlertidig ordning inntil kunden får inngått kontrakt med en ordinær strømleverandør og kan bli svært dyrt over lengre tid.

En opprinnelsesgaranti er en garanti for at en viss mengde fornybar strøm er produsert ved et bestemt kraftverk. Garantien dokumenterer at kunden har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende sitt forbruk. Bærum Energi kjøper alle opprinnelsesgarantier fra vannkraftprodusenter. Inkluderes kun til som velger fordelsproduktet: Fornybar Energi

Avtale

Ofte stilte spørsmål om avtale

Vi tilbyr fastpris avtaler for å gi deg mer forutsigbarhet og at du unngår markedsvariasjoner på strømprisen gjennom året, det gir deg som kunde en større trygghet.
En fastprisavtale er en strømavtale med en fast pris pr. kWh i en avtalt periode. Informasjon om fastprisen din finner du i din avtale eller i våre tilbud på hjemmesiden.

Informasjon om angrerett som privat forbruker finner du i din avtalebekreftelse eller på vår hjemmeside. Her finner du våre vilkår.

Dette avhenger av ditt årsforbruk og ditt behov for kontroll over strømfakturaene dine. Ta kontakt med oss på 674 83 490 eller sende oss en epost på post@bærumenergi.no dersom du ønsker å vite hvilken avtale som kan passe deg best etter ditt behov og forbruk.

Bindingstid er som oftest satt ved avtaleinngåelse, og informasjon som gjelder din bindingstid finner du i din avtalebekreftelse. Er du fortsatt usikker, så kan du ta kontakt med vårt kundesenter så hjelper vi deg.

Vervning

Ofte stilte spørsmål om vervning

Du kan verve en venn via våre hjemmesider, kontakt vår kundeservice her»

Vi belønner deg som vil hjelpe oss. For hver kunde du rekrutterer får du 250 NOK -fradrag på strømregningen.

Den du rekrutterer får også 250 NOK -fradrag på sin faktura.

Fradraget legges på førstkommende faktura etter aktivering av vervet strømavtale.

Du kan verve så mange du vil!

Rabatten blir påført din faktura som et fradrag.

Lev. bytte

Ofte stilte spørsmål om Lev. bytte

Leverandørbytte foregår sømløst i Elhub; nasjonal database for netteiere og strømleverandører. Du trenger ikke å foreta deg noe etter å ha inngått avtale med oss. Prosessen settes i gang med en leverandørbytte melding til din nåværende strømleverandør via Elhub om at du flyttes over til ny strømleverandør. Om all informasjon vi har innhentet stemmer overens med strømleverandørens informasjon aktiveres du hos oss. Ved feil i innhentet informasjon vil du bli kontaktet av en av våre konsulenter så vi kan få rettet opp i det så snart som mulig.

Det tar normalt sett 14 dager fra du inngår avtale med oss frem til du mottar strøm fra oss dersom annet ikke er avtalt.

Du trenger ikke å foreta deg noe etter å ha inngått avtale med oss, vi tar oss av selve leverandørbytte. Du er imidlertid selv ansvarlig for eventuell bindingstid og bruddgebyr hos din strømleverandør forut for leverandørbyttet.

Flytting må meldes til oss slik at vi kan registrere en flyttemelding på anlegget, dette må gjøres senest fire virkedager før du flytter. Det beste er å gjøre det så snart du vet flyttedatoen din da vi kan starte strømleveranse på ny adresse fra dagen du flytter inn.
Har du allerede flyttet ut er det viktig at du får innflytter til å bestille seg strøm fra overtagelsesdatoen. Om dette uteblir, er du selv ansvarlig for anlegget frem til strømavtalen i ditt navn sies opp.

Dersom du ønsker å bytte avtale kan du ta kontakt med oss på telefon eller e-post,
har du en fastprisavtale eller en bindende avtale kan du først bytte avtale når fastprisavtalen eller bindingstid på avtalen har utløpt.

Hvis du ønsker å melde oppsigelse av din strømavtale, så kan du sende oss en skriftlig henvendelse på post@baerumenergi.no.

Om du ønsker å bytte avtale før utløpet av din bindingstid, så kan dette føre til kostnader i form av et bruddgebyr. Ta kontakt med oss på 674 83 490 eller sende oss en epost på post@bærumenergi.no så avklarer vi dette raskt.

Nettleie

Ofte stilte spørsmål om Nettleie

Vi tilbyr ikke gjennomfakturering for øyeblikket. Du vil få faktura for nettleie direkte fra din netteier og faktura for strømforbruk direkte fra oss.

Nettleie er enkelt fortalt transportkostnader for strømforbruket til frem til boligen/leiligheten/lokalet ditt. Nettleie skal dekke driftskostnader, utbygging og vedlikehold av strømnettet. Nettleie er delt opp i to: ett fastledd og et variabelt lett. Det variable leddet baserer seg på hvor mye strøm du bruker. Det er ditt lokale nettselskap som sender deg faktura for nettleie. Strømfakturaen fra oss som er din kraftleverandør er for ditt strømforbruk.

Nettleie faktureres av din lokale nettleverandør. Er du usikker på hvem dette er kan du ta kontakt med oss, så finner vi informasjonen for deg.
Har du allerede flyttet ut er det viktig at du får innflytter til å bestille seg strøm fra overtagelsesdatoen. Om dette uteblir, er du selv ansvarlig for anlegget frem til strømavtalen i ditt navn sies opp.

Strømmåler

Ofte stilte spørsmål om strømmåler

Målepunkt ID er identifikasjonen på ditt elektriske anlegg. Målepunkt ID har alltid 18 sifre og du ser dette nummeret i dine fakturaer fra oss. Måleren din har også et målernummer; et serienummer som du finner på selve måleren din.

Din måler har et serienummer som kalles målernr, det er nummeret på selve boksen. Det unike punktet en måler er plassert på, får et eget målepunktID som er det samme selv om måleren byttes og tilhører adressen. Skal du ha kraft fra annen kraftleverandør, må du oppgi målepunktID til den nye leverandøren.

Dersom du opplever tekniske utfordringer eller problemer med din AMS-måler må du ta direkte kontakt med ditt nettselskap. Dersom du ikke vet hvem dette er kan du kontakte oss, så vil vi gi deg kontaktinformasjon.

Du kan se ditt forbruk gjennom hver måned på dine fakturaer. Ønsker du en oversikt over dine timesverdier så kan du besøke Elhubs sluttbrukerside.

Har du allerede flyttet ut er det viktig at du får innflytter til å bestille seg strøm fra overtagelsesdatoen. Om dette uteblir er du selv ansvarlig for anlegget frem til strømavtalen i ditt navn sies opp.

Produkt

Ofte stilte spørsmål om produkt

Fornybar energi
Med garantien dokumenteres at du har reservert fornybar kraftproduksjon i markedet tilsvarende ditt forbruk.
Bærum Energi kjøper alle opprinnelses garantier fra vannkraftprodusenter.
Kunden belastes kr 69 per måned for denne fordelen.

Elprissjekken fordel gir Kunden muligheten til å kontakte Bærum Energis eksperter, og binde strømprisen i korte perioder på mellom 2 og 6 måneder. Bærum Energi kan også sende tilbud direkte per e-post til Kunden om å binde strømprisen basert på direkte rådgivning til Kunden. Kunden belastes kr 39 per måned for denne fordelen.Elprissjekken fordel gir Kunden muligheten til å kontakte Bærum Energis eksperter, og binde strømprisen i korte perioder på mellom 2 og 6 måneder. Bærum Energi kan også sende tilbud direkte per e-post til Kunden om å binde strømprisen basert på direkte rådgivning til Kunden. Kunden belastes kr 39 per måned for denne fordelen.

Elsertifikat er en lovpålagt kostnad som alle strømkunder i Norge får på strømregningen. Du betaler altså for dette uavhengig av hvilken strømleverandør du har.
Elsertifikat betales for å støtte produksjonen av fornybar energi, altså energikilder vi ikke går tom for. Eksempler på fornybare energikilder er solenergi, vann- og vindkraft.

Når vi inngår en fastprisavtale, binder vi oss til å levere strøm til den avtalte prisen så lenge avtalen gjelder. Dette er på lik linje som vi har forpliktet oss til å kjøpe strømmen for samme periode.
Har du allerede flyttet ut er det viktig at du får innflytter til å bestille seg strøm fra overtagelsesdatoen. Om dette uteblir, er du selv ansvarlig for anlegget frem til strømavtalen i ditt navn sies opp.

Du vil bli fakturert for et estimert forbruk før perioden har startet, og deretter motta en avregning når perioden er ferdig og reelle avlesninger fra strømmåleren din er registrert.